KRÁTKO O MNE

Som Zuzana Ochabová, vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a viac ako 15 rokov sa venujem deťom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ale aj deťom s poruchami pozornosti a aktivity na základnej škole.

V súčasnosti pracujem ako školský špeciálny pedagóg na Základnej škole Nevädzová 2 v Bratislave, kde sa venujem žiakom, ktorí majú diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a správania.

Od roku 2014 som i lektorkou programu Fast ForWord a Reading Assistant a spolupracujem s českou firmou Scilearn.cz

Napíšte mi mail