O PROGRAME FAST FOR WORD

Fast ForWord

je názov mozgového kondičného tréningového programu  spoločnosti Scientific Learning, ktorá funguje od r. 1996 v Kalifornii. Pôvodne bol určený len deťom s jazykovým handicapom a poruchami učenia, prípadne deťom s Aspergerovým syndrómom. V súčasnosti sa využíva na podporu pri učení anglického jazyka v mnohých krajinách sveta. Program precvičuje všetky základné funkcie mozgu, ktoré sa zúčastňujú práce s jazykom, od dekódovania zvukov až po porozumenie komplexnej reči - ide o mozgový kondičný tréning. Software bol vyvinutý na podklade neurovedeckých výskumov v oblasti porúch učenia u detí  a je vytvorený tak, aby svojím pôsobením dotváral v mozgu deťom neurónové štruktúry, ktoré deťom chýbajú alebo sú nedostatočné a tým im pomáha prekonávať ich nedostatky. Vo svete sa využíva aj pre deti z autistického spektra, pretože je zameraný na tie časti mozgu, ktoré je potrebné stimulovať.

FFW ponúka 7 druhov cvičení pre mozog a  je vytvorený ako počítačová hra. Kedykoľvek dieťa dosiahne požadovaný cieľ, stane sa v programe niečo zábavné, dieťa dostane odmenu. Tieto odmeny sú kľúčovým prvkom programu, pretože zakaždým, keď je dieťa odmenené , jeho mozog vylúči neurotransmitery ako dopamín a acetylcholín, ktoré pomáhajú upevniť práve vzniknuté zmeny v mozgových mapách. (Dopamín zosilňuje pocit odmeny, acetylcholín pomáha mozgu  vyladiť sa a zlepšiť pamäť).

V programe sa používa len angličtina, inštrukcia sa neprekladá do materinského jazyka.V súčasnosti sa program využíva v cca 50 štátoch na svete, napríklad i v Čechách.

Výsledky používania programu sú pozoruhodné. Deti s jazykovým handicapom, ktoré pracovali s programom FastForWord dosiahli oproti kontrolnej skupine významný pokrok v štandardnej reči a testoch sluchového spracovania . Tieto pozitívne zmeny ostávajú zachované (po opakovaných testoch po ďalšom časovom období.)

Dieťa po absolvovaní cvičení dokázalo pokročiť v jazykovom vývine za 6 mesiacov o 1,8 roku.

Program je hradený rodičmi.

Napíšte mi mail