ARTERAPIA

Arteterapia sprostredkováva deťom cez výtvarnú tvorbu, teda cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje pocity i problémy. To, čo je slovami ťažko vyjadriteľné, pomocou výtvarnej metafory nájde adekvátny tvar a dá sa potom lepšie uchopiť a spracovať.

Môže upozorniť na prípadnú psychickú záťaž, tenziu, agresivitu, traumy.  
Arteterapiu využívam v intervenciách aj ako prostriedok relaxácie. Ak má dieťa vážnejšie ťažkosti, mám možnosť ku konzultácii prizvať školskú psychologičku. 

Vždy pracujeme v ovzduší dôvery a bezpečia .

Napíšte mi mail