VŠETCI TÚŽIME PO ÚSPECHU, POCHVALE A OCENENÍ. 

Dieťa, ktoré vstupuje do školy určite tiež.

Škola je to prvé miesto, kde dieťa dostáva o sebe spätnú väzbu nielen od učiteľov, ale aj od spolužiakov.  Možno už v materskej škole zistí, že je trochu iné ... ale" v naozajstnej" škole ho presne a prísne porovnávajú a hodnotia. Pre dieťa s dyslexiou tieto  informácie  nie sú vždy lichotivé...postupne sa o sebe dozvedá stále viac nepríjemných informácií, dozvie sa, že nepozná toľko písmen ako ostatní, že je pomalé...aj napriek tomu, že sa snaží. Postupne sa na počiatočné ťažkosti nabaľujú ďalšie... 

Dyslexia najnápadnejšie ovplyvňuje školskú úspešnosť dieťaťa a predsa sú u nás jej dôsledky často podceňované.

Na vzdelávaní každého dieťaťa, i toho s dyslexiou, sa podieľajú viacerí ľudia. Rodičia, učitelia, vychovávatelia, psychológovia. Je dôležité, aby dokázali spolu komunikovať a spolupracovať. Nie vždy je to tak.  Špeciálny pedagóg tu môže mať rozhodujúce slovo. Pozná zložitosť diagnózy, osobnostné predpoklady, možnosti dieťaťa. Pomáha učiteľovi v triede lepšie dyslexiu a samotné dieťa pochopiť, navrhuje možnosti spolupráce. Pre rodičov má povzbudenie, námety na prácu s dieťaťom doma.
Reedukácia je len jedna časť zložitej mozaiky vzdelávania, v nej špeciálny peadgóg zvažuje reálne ciele, vyberá vhodné reedukačné metódy. Samotné intervencie sú náročné na organizáciu práce, výber pomôcok. Školský špeciálny pedagóg denne pracuje so žiakmi rôzneho veku, s rôznymi kombináciami porúch v učení i  v správaní.

Deti s poruchami učenia potrebujú veľa trpezlivosti, pochopenia a lásky.  Nevyhnutná je systematická, individuálna pomoc. Len špeciálny pedagóg poradí ako na to...  

Vitajte v kabinete špeciálneho pedagóga...

Práca so žiakom

Mimo dosah spolužiakov i učiteľa.

Práca so žiakom

Arteterapia

Práca so žiakom

Individuálny prístup presne podľa potrieb.

Komunikácia s rodičmi

Informovanie a poradenstvo rodičom.

Napíšte mi mail